Jobb X logo
Jobb X logo

Om oss

Mottoet vårt er: Ingen unge skal oppleve at samfunnet ikke har bruk for dem!

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge. Vi er basert i Oslo, som en avdeling på Antirasistisk Senter. Siden 2004 har vi hatt som mål at flest mulig unge som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet. Vi tilbyr:

 • Individuell veiledning og gruppeveiledning med veiledere som har både erfaringskompetanse og formell kompetanse innen jobbsøking
 • Ulike former for gratis kurs og jobbsøkeraktiviteter i våre lokaler samt ute hos samarbeidspartnere
 • Skreddersydde kurs i samarbeid med kommunale og private/ideelle tiltak
 • Vi tilbyr kurs og foredrag i ulike byer og kommuner i Norge

Vår målgruppe er aldersgruppen 15-30 år, og nærmere bestemt:

 • Minoritetsungdom som står utenfor arbeidslivet på grunn av faktorer som feks ufullført utdanning
 • Mindreårige asylsøkere og flyktninger
 • Barn i lavinntektsfamilier
 • Ungdom som er utsatt for å havne i kriminelle miljøer
 • Unge som bor i utsatte områder og opplever dårlige oppvekstvilkår
 • Unge med funksjonsnedsettelse – eller hemming med minoritetsbakgrunn
 • Homofil, bifil, lesbisk, trans- og skeiv ungdom med minoritetsbakgrunn

JOBB X vil bidra så mye som mulig i kampen mot fattigdom blant barn og unge. Gjennom å særlig fokusere på sårbare og vanskeligstilte unge mellom 15 og 30 år med å få sin første jobb, og å være tilstede og tilby hjelp før de befinner seg i en ledighetssituasjon, reduserer vi den største årsaken til fattigdom og sosial utenforskap: ingen eller svak tilknytning til arbeidslivet.

I tillegg til å være et lavterskeltilbud, er våre ulike aktiviteter en møteplasser der unge kan få støtte i jobbsøkerprosessen, bygge nettverk og opparbeide økt motivasjon for deltakelse i samfunnet. Ved å være tilstede med våre aktiviteter på møteplasser for ungdom tilrettelegger vi for at disse arenaene også inkluderer jobbsøkeraktiviteter.

 

Personvernerklæring

Ansatte

Administrasjon

Linn Herland Landro

Daglig leder

linn@jobbx.no

Liban Khader Salad

Prosjektmedarbeider

liban@jobbx.no

Julie Granerud

Faglig rådgiver (permisjon)

julie@jobbx.no

Hodan Gulaid

Faglig rådgiver

hodan@jobbx.no

Carima Tirillsdottir Heinesen

Kursansvarlig

carima@jobbx.no

Veiledere

Awat Sarzali

Veileder

awat@jobbx.no

Daniel Grøv Majed

Veileder

daniel@jobbx.no

Freyr Einarsson

Veileder

freyr@jobbx.no

Liban Khader Salad

Veileder

liban@jobbx.no

Mori Diakite

Veileder

mori@jobbx.no

Sanam Bhatti

Veileder

sanam@jobbx.no

Sarah Mwamburi

Veileder

sarah@jobbx.no

Siri Ursin Gusland

Veileder

siri@jobbx.no

Uzma Rana

Veileder

uzma@jobbx.no

Jacqueline Biglary

jacqueline@jobbx.no

Muna Jama

Veileder

muna@jobbx.no

Carl Torvund

Veileder

Ingrid Bruun

Veileder

Jeovanny Dominguez

Veileder

Constantina Tsiplakis

Veileder

Hanna Lipton

Veileder

Rokaya Hossainali

Veileder

Kristine Tønnevold

Veileder