Jobb X logo
Jobb X logo

Om oss

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge, med overordnet mål om å forebygge fattigdom og ledighet. Aktivitetene er gratis for unge, og et lavterskeltilbud for alle unge som trenger oss. Vi fokuserer på å støtte unge i å nå ut til politikere, arbeidsgivere, samt stat og kommune når det gjelder utfordringer og diskriminering på arbeidsmarkedet. Vi startet i 2004, og har siden den gang hatt fokus på at flest mulig av dem som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet.

Vi tilbyr ulike former for kurs og jobbsøkeraktiviteter for unge i våre lokaler, samt ute hos våre samarbeidspartnere i og utenfor Oslo. Vi vet at arbeidsledighet fra ung alder hever terskelen for å komme inn i arbeidslivet senere. Derfor er det ekstra viktig å forebygge fremtidig arbeidsledighet, i kombinasjon med tiltak for de som allerede står uten jobb. Våre veiledere skal alltid jobbe for at ungdom opplever mestring og bygger opp utholdenhet i jobbsøkerprosessen.

I tillegg til å være et lavterskeltilbud, er våre ulike aktiviteter en møteplasser der unge kan få støtte i jobbsøkerprosessen, bygge nettverk og opparbeide økt motivasjon for deltakelse i samfunnet. Ved å være tilstede med våre aktiviteter på møteplasser for ungdom tilrettelegger vi for at disse arenaene også inkluderer jobbsøkeraktiviteter.

 

Personvernerklæring

Ansatte

Administrasjon

Linn Herland Landro

Daglig leder

linn@jobbx.no

Liban Khader Salad

Prosjektmedarbeider

liban@jobbx.no

Julie Granerud

Faglig rådgiver (permisjon)

julie@jobbx.no

Hodan Gulaid

Faglig rådgiver

hodan@jobbx.no

Carima Tirillsdottir Heinesen

Kursansvarlig

carima@jobbx.no

Veiledere

Awat Sarzali

Veileder

awat@jobbx.no

Daniel Grøv Majed

Veileder

daniel@jobbx.no

Freyr Einarsson

Veileder

freyr@jobbx.no

Liban Khader Salad

Veileder

liban@jobbx.no

Marius Maurstad

Veileder

marius@jobbx.no

Mori Diakite

Veileder

mori@jobbx.no

Musab Ilahi

Veileder

musab@jobbx.no

Sanam Bhatti

Veileder

sanam@jobbx.no

Sarah Mwamburi

Veileder

sarah@jobbx.no

Siri Ursin Gusland

Veileder

siri@jobbx.no

Uzma Rana

Veileder

uzma@jobbx.no

Jacqueline Biglary

jacqueline@jobbx.no

Muna Jama

Veileder

muna@jobbx.no

Carl Torvund

Veileder

Ingrid Bruun

Veileder

Jeovanny Dominguez

Veileder

Constantina Tsiplakis

Veileder

Hanna Lipton

Veileder

Rokaya Hossainali

Veileder