Jobb X logo
Jobb X logo

Nettverk

Ressursnettverk i Akershus fylkeskommune

JobbX arrangerer egne nettverkssamlinger for personer som jobber med tema omhandlende ungdom og arbeidsliv i Akershus fylkeskommune.

Blant instanser tilknyttet nettverket finner vi:

Nav Ski
Jobbsjansen Ski
Skedsmo voksenopplæring
Veilednigssenteret på Romerike
Mailand VGS
I tillegg deltar Jobbsjansen BGO

For mer informasjon om nettverket, kontakt avdelingen.