Jobb X logo
Jobb X logo

Bosatt+Ansatt

Jobbsøkerkurs for unge bosatte flyktninger

Screen Shot 2016-06-30 at 14.02.42

Takket være en privat stiftelse har JobbX fått økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet Bosatt+Ansatt. Prosjektet består av gjennomføringen av 10 jobbsøkerkurs for unge bosatte flyktninger som skal ut i utdanning eller fulltidsarbeid. Kursene vil bli holdt rundt om i Norge. I tillegg skal vi holde veilederkurs i metodikken vår for å forankre kunnskapen lokalt. Gjennom prosjektet ønsker vi å gi unge muligheten til å selv skaffe seg arbeidserfaring og bli økonomisk uavhengige. Prosjektet skal supplere kommunenes eksisterende arbeid med å integrere flyktninger.

Deltagelse i arbeidslivet har en stor positiv effekt for mennesker og er derfor en viktig satsing for en vellykket integrering og bosetting. For oss oppleves det som svært meningsfylt å kunne være en bidragsyter i dette viktige arbeidet

Mariam

For mer informasjon om prosjektet,
ta kontakt med avdelingen.