Jobb X logo
Jobb X logo

Ungdom og arbeidsmarkedstiltak 2010

Ungdom-og-arbeidsmarkedstiltak-2010Denne rapporten er et forskningsbasert prosjekt igangsatt på initiativ av Antirasistisk Senter, og plassert under Jobb X, senterets avdeling for ungdomssatsning på arbeidsliv. Rapporten er grunnet på empiriske funn, og dermed kunnskapsbasert.

Last ned rapporten: Ungdom og arbeidsmarkedstiltak 2010