Jobb X logo
Jobb X logo

Ungdom og arbeidsmarkedstiltak 2011

Ungdom-og-arbeidsmarkedstiltak-2011Denne rapporten er et forskningsbasert prosjekt igangsatt på initiativ av Antirasistisk Senter, og plassert under JobbX, Senterets avdeling for ungdomssatsning på arbeidsliv. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. Analysene og konklusjonene i rapporten er basert på flere ulike datakilder, fra intervjuer til gjennomføring av et eksperiment. Undertegnede har hatt nær kontakt med faglig veileder, Jon Rogstad (dr. polit), for på den måten å sikre at notatet lever opp til etablerte akademiske standarder.

Last ned rapporten: Ungdom og arbeidsmarkedstiltak 2011