Jobb X logo
Jobb X logo

Unyansert debatt om inkludering i arbeidslivet

unyansertSamfunnsdebatten som for tiden foregår om inkludering i arbeidslivet er viktig, men unyansert. Næringslivstopper og NHO-direktører blander kortene når de snakker om ikke-vestlige innvandrere som en homogen gruppe som vi ikke trenger i det norske arbeidslivet. Man må skille mellom begrepene, og menneskene. En innvandrer kommer i jobb tidligere enn en asylsøker. Disse gruppene kommer inn i landet med helt forskjellige utgangspunkt.

Les innlegget på presidentenes blogg.no