Jobb X logo
Jobb X logo

JOBB X bekymret for nye SSB-tall

 

Norskfødte med innvandrerforeldre opplever mer diskriminering enn foreldregenerasjonen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Undersøkelsen er gjort blant norskfødte mennesker fra 16 til 39 år med foreldre født i Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka. Ifølge rapporten, som er en oppfølging av SSB-undersøkelsen «Levekår blant innvandrere i Norge i 2016», oppgir 27 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre å ha blitt forskjellsbehandlet i arbeid, jobbsøking og utdanning. 28 prosent av de med foreldre fra Pakistan har opplevd å ha blitt diskriminert på arbeidsplassen i løpet av det siste året. 25 prosent i forbindelse med ansettelse. Henholdsvis 14 prosent og 9 prosent av de med foreldre fra Vietnam opplever det samme.

Daglig leder ved JobbX karrieresenter for unge, Linn Herland Landro, mener tallene gir grunn til bekymring:

-Vår hovedbekymring er konsekvensene av at barn av innvandrerforeldre har vanskeligheter med å kommer inn i arbeidslivet fordi de lukes ut tidlig i prosessen. En FAFO-rapport fra i år viser at det å ha synlig etnisk minoritetsbakgrunn gir betydelig mindre sjans for å komme på jobbintervju selv om man har like gode kvalifikasjoner som andre søkere. Samtidig er det vanskelig å slå fast nøyaktig hva som er grunnen til at man ikke komme videre i en jobbsøkerprosess, sier Landro. Hun håper resultatene fra rapporten vil skape mer bevissthet rundt denne problematikken.

Nylig avgjorde Diskrimineringsnemda at selskapet Color Line opptrådte diskriminerende da de sa opp en arbeidstaker på bakgrunn av at hun bruke hijab på jobb. Rundt 90 prosent av de som benytter JOBBX sine tjenester har minoritetsbakgrunn. Landro påpeker at bekymring eller negative erfaringer knyttet til bruk av hodeplagg på jobb eller i jobbsøkerprosessen er en gjenganger:

– Dette er et grovt eksempel på diskriminering, og jeg er glad for at Diskrimineringsnemda var så klare på at en slik instruks overfor en ansatt er ulovlig. Nå håper jeg SSB sine tall kan være en pekepinn på at vi må være mer oppmerksomme på at diskriminering i arbeidslivet rammer personer med annen kulturell bakgrunn, sier Landro.

 

Vår hovedbekymring er konsekvensene av at barn av innvandrerforeldre har vanskeligheter med å kommer inn i arbeidslivet fordi de lukes ut tidlig i prosessen. En FAFO-rapport fra i år viser at det å ha synlig etnisk minoritetsbakgrunn gir betydelig mindre sjans for å komme på jobbintervju selv om man har like gode kvalifikasjoner som andre søkere

 

Topper høyere utdanning

Tall fra den samme undersøkelsen viser også at en større andel blant norskfødte med innvandrerforeldre tar høyere utdanning, sammenliknet med innvandrere og befolkningen generelt:

– Det er jo et paradoks at undersøkelsen viser at barn av innvandrerforeldre er de som tar mest utdanning, men at de til tross for dette har vanskeligere for å komme inn på arbeidsmarkedet og få anerkjent sine kvalifikasjoner. For oss er det viktig at vi har politikere som fortsetter å prioritere mangfoldsrekruttering i offentlig sektor. Vi trenger tydelige strategier for å motvirke etnisk diskriminering i arbeidslivet, noe jeg håper vil bli en prioritert del i «Handlingsplan mot rasisme» som er under utvikling nå, avslutter Landro.