Jobb X logo
Jobb X logo

Nyutdannede velges ikke og kandidater med tre til fem års erfaring er mest ettertraktet

JOBB X var tilstede under lanseringen av FINN jobbindeks, januar 2019. Seminaret «Nyutdannet: Hvordan lykkes i arbeidslivet?» var arrangert av FINN.no og BI. FINN presenterte funnene fra sin nye jobbindeks. Noe av det den viser er at én av tre unge arbeidstakere ikke får brukt kompetansen sin på jobb.

Christopher Ringvold, Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, kommenterer i forbindelse med lanseringen, at det dessverre foregår forskjellsbehandling i arbeidsmarkedet som gjør at ikke nødvendigvis den mest egnede kandidaten slipper til.

«Det at mange arbeidstakere ikke har riktig jobb for seg, kan skyldes at arbeidsmarkedet ikke har klart å matche utdannelse med arbeidsoppgaver.  En annen grunn er at de best egnede folka ikke blir ansatt fordi de har «feil» bakgrunn eller «feil» kjønn. Vi vet av erfaring at fremmede navn gjør arbeidsgivere skeptiske og at menn ansetter menn. Hva gjør HR-avdelingen for å unngå disse fellene?», skriver han i sin kommentar.

Funn fra rapporten:
• En av fem mener kompetansen deres ikke er relevant for jobben de gjør.
• Særlig yngre arbeidstagere opplever seg overkvalifisert for sin nåværende jobb. Av arbeidstagerne under 30 år, sier 29 prosent at deres samlede kompetanse er lite eller ikke relevant for jobben de har.
• 64 prosent av arbeidstagerne som hadde byttet jobb de siste to årene opplevde at det var samsvar mellom stillingsutlysningen og jobben etter at de hadde erfart hva den innebar.
• Tre til fem års erfaring er mest ettertraktet av arbeidsgivere, ifølge ønskene lagt inn i stillingsutlysningene på FINN.no.

Gjennom en samfunnsøkonomisk analyse kommer det frem at Norge kan tjene mellom 50 og 105 milliarder kroner om flere arbeidstakere får brukt kompetansen sin. God og profesjonell rekruttering er nøkkelen til dette. Norske arbeidsgivere må bruke alle verktøy for å sørge for at riktig person kommer på riktig plass.

Det er for mange unge overkvalifiserte arbeidstakere. Flere enn hver fjerde arbeidstaker under 40 år mener at de er overkvalifiserte for sin nåværende jobb. Stillingsutlysningen og ansettelsesprosess er avgjørende forventingsstyring. I tillegg kan et bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere gi unge arbeidstakere et bedre innblikk i hva arbeidshverdagen rommer, og det kan også virke forberedende på kandidaten.

Formell utdanning anses fortsatt som viktigst for arbeidsgiver. Formell utdanning som master- og bachelorgrad er oftere etterspurt blant arbeidsgivere på FINN.NO, enn erfaring som kan kompensere for manglende utdanning. Dette kommer frem i en tekstanalyse av utlyste stillinger på FINN. Dette kravet kan føre til at man går glipp av verdifull kompetanse eller erfaring som arbeidstakere kan sitte på.

Det er videre stor etterspørsel etter teknologer og det er mange som har vokst opp med koding som fritidsaktivitet. Denne erfaringen gir en helt unik innsikt i hvordan teknologi kan anvendes. Sett spillerfaring på CV-en!, er et nytt råd. Arbeidsgivere har begynt å skjønne verdien av denne uformelle læringsarenaen.

Tre til fem års erfaring er mest ettertraktet hos arbeidsgivere. Christopher Ringvold i FINN etterlyser et tettere samarbeid mellom arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner. Høyskoler og universiteter bør tilrettelegge for at relevant yrkeserfaring inkluderes i studieløpet. Han viser til USA, der næringslivet ofte samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene.

«I lengre tid har vi eksempelvis sett at det utdannes for få teknologer. Det er et problem at elever kan legge igjen 17 år av livet på skolebenken, uten å ha den fjerneste anelse om hva arbeidslivet har å by på. Vi sløser med vår viktigste ressurs; mennesket. Vi håper denne Jobbindeksen kan inspirere til å gjøre noe med det, slik at vi sammen kan jobbe oss mot et smartere og mer velfungerende jobbmarked», avslutter Christopher Ringvold i sin kommentar til rapporten.