Jobb X logo
Jobb X logo

JOBB X har blitt en kvalifiserende arena

I høst startet JOBB X med kompetansehevende tilbud i form av programmeringskurs. Prosjektet het WEB X og ble arrangert sammen med HackTechGO. Resultatet av kurset ble blant annet at to av deltakerne fikk internship i teknologifirma. Vi bygger videre på suksessen, og har nå fått støtte av LNU til å gjennomføre to nye kompetansehevende prosjekter for unge i 2019.

Det ene, og mest omfattende prosjektet, blir et sentralt arbeid for JOBB X i 2019. Prosjektet «Ung veileder ung – Veiledningskurs for unge» er et kompetansehevende tilbud i karriereveiledning, hvor deltakerne blir skolert og sertifisert i ulike verktøy. Deltakerne består av både eksterne søkere, samt at noen plasser vil være til JOBB X sin ansattegruppe. Våre veiledere har stor nytte av å bygge denne kompetansen.

Vi utviklet dette prosjektet med tanke på at vi ønsker å sikre at vi er relevante i forhold til behovene vi ser gjennom vårt arbeid. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre veiledere, og fra flere av våre om lag 1000 årlige deltakere, ser vi et økende behov for at JOBB X skal kunne tilby en mer helhetlig karriereveiledning.

Potensielle veiledertalenter

Mange unge vi er i kontakt med etterlyser flere kompetansehevende tiltak fra oss, slik som kurs med faglig innhold. Vi treffer unge som er interessert i sosialt arbeid, veiledning og ungdomsarbeid. Dermed ønsker vi å tilby veilederkurs til en del av våre deltakere som er interessert i å skaffe seg denne formen for kompetanse.

Samtidig har vi en sammensatt brukergruppe med ulike utfordringer. Mange har lite formell kompetanse utover videregående skole, og flere uttrykker usikkerhet rundt egen kompetanse og ferdigheter. Der JOBB X tidligere primært har fokusert på jobbsøkerprosessen, ønsker vi nå å ruste våre veiledere til å kunne foreta en mer helhetlig karriereveiledning med brukergruppen vår. I tillegg til å ivareta arbeidet med jobbsøkerveiledning.

Vi vil sørge for at alle deltakere i prosjektet skaffer seg konkrete ferdigheter som de kan dra nytte av i arbeidslivet. Det er sentralt at de etter gjennomført kurs vil få en formell sertifisering. Det betyr at det bidrar til å øke deltakernes formelle kompetanse, hvilket kan være en fordel når de søker jobb. Vi vil prioritere søkere med funksjonsnedsettelse, lgbt-personer og personer med flerkulturell bakgrunn/innvandrerbakgrunn.

Jobbmuligheter i JOBB X

Målet med prosjektet er å styrke samtlige deltakere i prosjektet med kompetanse og nye kvalifikasjoner. Vi håper deltakerne gjennom prosjektet som en ringvirkning vil bli stimulert til å engasjere seg i organisasjoner som jobber med unge og arbeidsledighet, og for eksempel med veiledning av elever i ungdomsskole og videregående skole.

Vi håper også at vi gjennom dette prosjektet kan bidra til at unge personer med potensiale blir kvalifisere til å bli aktuelle kandidater til å søke på jobb som kursholder og veileder i JOBB X. Et mål ved dette er mer mangfold i organisasjonen, samt at vi etter hvert vil være i stand til å presenterer flere gode rollemodeller for våre deltakere mellom 15 og 30 år.

Dersom vi oppnår suksess med å ha et slikt kvalifiseringsprosjekt for unge, er vi godt på vei til å bygge opp tilbudet vårt til å bli en arena med et bredere omfang som flere ungdom kan ha nytte av. Vi har planer om å arrangere flere slike kursrekker for unge, da vi allerede ser at det er populært og at det også gjør at flere unge opplever seg mer rustet til å søke jobber.

Ved interesse for kurset, send mail til post@jobbx.no