Jobb X logo
Jobb X logo

JOBB X søker deg mellom 18 og 26 år til opplæringsprogrammet “Ung veileder ung”

Er du mellom 18 og 26 år og drømmer om å bli karriereveileder? Du kan delta uansett hvor du bor i Norge. Send mail med en kort søknad til post@jobbx.no. Påmeldingsfrist 20. februar 2018

Mange unge vi er i kontakt med etterlyser flere kompetansehevende kurs med faglig innhold. Vi ønsker derfor å tilby gratis veilederkurs til ungdommer og unge voksne som er interessert i karriereveiledning.

  • 2 dagers kurs i karriereveileding med sertifisering (30. til 31. mars 2019)
  • 2-dagers kurs i “Jobbmestring – Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse” (mai 2019)
  • 1 dags kurs: Flerkulturell karriereveiledning (høsten 2019)

Vi vil også arrangere månedlige samlinger i de månedene det ikke holdes kurs.

Hvem kan delta på programmet: Personer mellom 18-26 år. Vi vil prioritere søkere med funksjonsnedsettelse, lgbt-personer og personer med flerkulturell bakgrunn/innvandrerbakgrunn.

Kursene vil være mulig å kombinere med jobb, skole eller praksisplass og foregår i perioden mars – november 2019. Alle kursene foregår i Oslo, på Antirasistisk Senter. Vi dekker reise og opphold for deltakere som ikke bor i Oslo.

Vil du søke? Send mail med en kort søknad til post@jobbx.no Påmeldingsfrist 20. februar 2018