Jobb X logo
Jobb X logo

JOBB X: Studieguide for elever og studenter

TEKST OG BILDER: JOBB X-veileder Fanny Gylvik

Skoler og klasser bygger opp fagene sine ulikt og alle mennesker lærer på ulike måter. Det vil derfor være vanskelig å lage en guide som passer til alle. Denne studieguiden tar derfor utgangspunkt i ulike måter å studere på, som passer til ulike typer prøver. 

  1. Nøkkelord i bok

Denne studieteknikken er fin å bruke når man trenger en oversikt over mye pensum. For eksempel til en hjemmeeksamen, eller en innlevering. Denne teknikken bygger på at man skal skrive ned de viktigste ordene fra en dobbeltside i en pensumbok, ned på en Post-it-lapp. Det vil da være enklere å bla seg tilbake og se hva sidene inneholder. Det vil også ofte være enklere å huske hva pensumet handler om, hvis man har noen stikkord å «henge» det på. 

Teknikken kan også brukes som et ledd i pugging til skoleeksamen eller fremføringer. Da tar man først utgangspunkt i denne teknikken også bruker man disse nøkkelordene til å lage et mini-sammendrag.

    2. Mini-sammendrag

Ved å bruke mini-sammendrag, kan man ta stikkordslappene et steg videre. Man kan fylle på med mer informasjon til stikkordsnotatene fra Post-it-lappene. På bildet under har man tatt utgangspunktet i de 4 stikkordene og fylt ut med mer informasjon.

Denne teknikken er fin å bruke når man har mye pensum, men likevel trenger å huske ting detaljert. For eksempel ved en skoleeksamen eller prøve, som dekker mye pensum.

   3. Tankekart

Den siste studieteknikken er tankekart. Et tankekart kan bygges opp og sorteres på ulike måter. Det kan for eksempel sorteres etter kapitler, viktige personer eller ulike teorier.

I tankekartet under har man tatt utgangspunkt i et viktig navn på pensum, for videre å lage et tankekart rundt alt som handler om denne personen, slik som informasjon om personen, personens teorier osv.

Et tankekart er fint å bruke når man skal ha oversikt over mye, men også for å pugge til for eksempel skoleeksamen. Ved å bruke farger og tegn i tankekartet, kan det være lettere å visualisere og huske det som står der senere.

Oppsummering

Det er altså flere ulike teknikker man kan bruke når en skal studere. Det viktigste er at man finner en metode som passer til den typen prøve/eksamen du skal ha, men også til hvordan du lærer best. Det er bare å prøve seg frem, så finner man tilslutt en måte som passer for seg.