Jobb X logo
Jobb X logo

JOBB X starter karriereklubb for jenter!

Vi i JOBB X takker Oslo kommune for at vi høsten 2020 mottar prosjektstøtte til karriereklubb for jenter og kvinner! Støtten gis fra Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring og tilskuddsordningen gir støtte til tiltak hvor kvinner organiserer seg for å bekjempe diskriminering, trakassering og andre former for kvinneundertrykking.

Det er ingen tvil om at jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn møter mange barrierer på vei inn i arbeidslivet, og vår egen observasjon er at dette spesielt rammer jenter og kvinner som bærer hodeplagg, slik som hijab/slør.

Med karriereklubben ønsker vi å styrke unge kvinners tilknytning til arbeidslivet. Vi er inspirert av «Sisterhood»-metoden for jentegrupper. Hovedfokuset vil være på å ta opp ulike temaer rundt jobb, diskriminering, rettigheter mm. Vi ønsker å bevisstgjøre omkring hvilke muligheter og rettigheter deltakerne har, og hvordan de kan arbeide for å styrke sin posisjon i arbeidslivet.

Målet er at jentene skal vite hva de har krav på i en arbeidssituasjon, bli kjent med ulike utfordringer de kan støte på med tanke på diskriminering og trakassering på arbeidsplassen og i rekrutteringsprosesser. Vi øsnker å gi dem verktøy som de kan ta med seg ut i arbeidslivet for å motvirke og motarbeide dersom de blir forskjellsbehandlet, og dermed fremme likestilling og kvinnefrigjøring.

Målet vårt er å gi ulike verktøy til deltakerne som kan bidra til å styrke deltakernes selvtillit og lære dem å ta makt over egen situasjon og karriere. De vil kunne være forbilder for andre i samme situasjon, og på sikt vil de selv kunne bidra i kampen for likestilling og kvinnefrigjøring.

Målgruppen vår er unge kvinner med minoritetsbakgrunn i aldersgruppen 15-30 år. Gruppene skal rekrutteres hovedsakelig fra bydelene i Oslo Øst, Sør og sentrum. Vi kommer til å rekruttere 20 deltakere til prosjektet i tillegg til frivillige.

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter som har arbeidet med ungdom i arbeidslivet siden 2004. Vi er en avdeling ved Antirasistisk Senter som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge

Vi har et bredt kompetansenivå blant våre ansatte. Vår administrasjon og våre veiledere har bl.a. utdanning innen sosialt arbeid, pedagogikk, samfunnsgeografi, ekstremisme og radikalisering, organisasjon og ledelse, og psykologi. Vi har en mangfoldig stab, hvor over 50% har minoritetsbakgrunn.

At vi har en mangfoldig stab med mye kompetanse og ulike fagbakgrunner ser vi på som en stor fordel når det gjelder arbeid mot diskriminering. Vi er opptatt av at deltakerne i dette prosjektet skal føle tillit og tilhørighet, både sammen i gruppa, og sammen med veilederne. Vi gleder oss til å jobbe med karriereklubben, og vi har et godt utgangspunkt for å oppnå gode resultater med prosjektet da vi har en stab hvor flere av våre ansatte selv har vært borti problemer knyttet til tematikken.

Har du lyst til å høre mer? Kanskje du kjenner noen som ville vært interessert i å delte? Send mail til post@jobbx.no