Jobb X logo
Jobb X logo

KARRIEREKLUBBEN FOR KVINNER – VÅREN 2021

VI FORTSETTER MED KARRIEREKLUBBEN I 2021
FOR UNGE KVINNER MELLOM 15 OG 30 ÅR

Karriereklubben for kvinner er et tilbud for deg mellom 15 og 30 år, som ønsker å skape en god og fremgangsrik karriere for deg selv. Tilbudet er opprettet for å hjelpe unge kvinner med å nå målene sine, og for å skape et fellesskap av sterke, målrettede unge kvinner som kjemper sammen for et likestilt arbeidsmarked.

Karriereklubben for kvinner vil holde ukentlige gruppemøter, hvor dere vil diskutere ulike sider ved arbeidslivet. Hovedfokus vil være på empowerment, nettverksbygging og mål for egen karriere.

GRUPPEMØTER

Hver mandag vil din gruppe møtes på Antirasistisk Senter (evt. en digital plattform hvis smitteverntiltakene tilsier det) til et gruppemøte. I gruppen vil lederne legge frem «dagens tema», og dere vil sammen diskutere dette. Hvilke erfaringer har de ulike gruppemedlemmene med temaet? Hvilke råd kan dere gi hverandre? Hvordan kan dere som kvinner bidra til å gjøre noe med dette?

Dere vil få ulike oppgaver og øvelser som gjør kvelden variert og spennende, samtidig som dere lærer noe om karriere og også om dere selv. Det vil bli servert noe å spise under hvert fysiske gruppemøte.

TEMAKVELDER

En gang i måneden arrangerer vi en temakveld på Antirasistisk Senter (evt. på ZOOM dersom smitteverntiltakene tilsier det). Denne kvelden vil de ulike karriereklubbene for kvinner samles for å høre et foredrag fra en kvinne som har gjort karriere, og som er et forbilde for deltagerne i karriereklubbene.

Etter foredraget vil det bli servert mat, og kvinnene blir oppfordret til å mingle og dannet nettverk.

Videre utover temakvelden, vil vi ha en «spørretime». Her kan dere stillespørsmål til foredragsholder om temaet for kvelden, om hennes karriere og om andre ting du lurer på.

HVORDAN BLIR JEG MED I KARRIEREKLUBBEN?

Hvis du synes dette høres ut som en spennende klubb å være en del av eller du har noen spørsmål om klubben, send en e-post til: post@jobbx.no .

  • Fortell litt om deg selv, hvorfor du ønsker å bli med i karriereklubben og hvilke mål du har for deg selv og din karriere.
  • Husk å skrive all kontaktinformasjon, slik at vi kan kontakte deg videre!