Jobb X logo
Jobb X logo

Jobbsøkerkurs med Unge Funksjonshemmede og JOBB X!

Bli med på et jobbsøkerkurs over fire helger i 2022! Arrangør er Unge Funksjonshemmede. Påmelding gjøres nederst på denne siden.

Oppstartsdato for kurs: 23.04.2022

Sted: Mariboes gate 13, 0183 Oslo, 1. etasje. Lokalet er ca- 10-15 minutter gåtur fra Oslo S og Oslo Bussterminal. Kurset vil foregå over fire helger. Påmeldte bør kunne stille på alle samlinger for å få mest utbytte:

 • Samling 1: 23-24. april 2022
 • Samling 2: 11-12. juni 2022
 • Samling 3: 27-28. august 2022
 • Samling 4: 24-25. september 2022

Det er begrenset med plasser, så vi anbefaler å melde seg på raskt via påmeldingsskjemaet nederst på siden.

Kostnader

Det er en deltakeravgift på kr 400 (100 kr per samling). Vi sender en faktura til deg ved påmelding.

Reisekostnader for deltakere og assistenter dekkes. Har du lang reisevei dekkes opphold for deg og dine assistenter. Vennligst vent med å bestille reise eller opphold til arrangør har kontaktet deg. Du kan skrive mer om dine behov i påmeldingsskjemaet.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Maren Hagen Fuglesang.
E-post: maren@ungefunksjonshemmede.no
Telefon: 48211380

Hvem kan melde seg på jobbsøkerkurset?

Kurset er åpent for unge med funksjonsnedsettelse eller kronisk diagnose mellom 18-36 år som ønsker å øke sin kompetanse og mestring på jobbsøking.

Kjenner du noen andre som kunne hatt nytte av å bli med på kurset? Tips en venn eller bekjent om jobbsøkerkurset!

Program

Under er en oversikt over temaene som skal gjennomgås på jobbsøkerkurset. Navn på innledere og mer detaljert program kommer.

Sosiale aktiviteter:
Det vil legges opp til muligheter for sosiale aktiviteter i løpet av samlingene for de som ønsker å delta.

Samling 1: 22. – 24. april 2022

Dag 1: Mestring og strategi

 • Velkommen!
 • Bli kjent med de andre deltakerne
 • Workshop – motivasjon og mestring
 • Mestringsstrategier og likepersonsarbeid – se muligheter
  • Mental coach
  • Kartlegge interesser, kompetanse og egenskaper
  • Møte med arbeidstaker som forteller om sine erfaringer fra arbeidslivet

Dag 2: Kartlegge behov

 • Arbeidsevne
 • Hvor mye kan jeg jobbe?
 • Hvordan kan jeg øke min arbeidsevne ved hjelp av assistanse og hjelpemidler?
 • Hva kan jeg jobbe med?
 • Hvordan kan man kombinere AAP eller uføretrygd med jobb?
 • Hvor og hvordan finner jeg en jobb?
 • Hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp, og hva kan de hjelpe meg med?
  • Hvilke muligheter finnes?
  • Hvilke muligheter og tiltak har NAV?
  • Hvilke andre tiltak enn NAV finnes?

Samling 2: 11. – 12. juni 2022

Dag 1: CV og søknad

 • Hvordan skrive CV og søknad?
 • Hvordan kan man bygge en CV uten å ha jobberfaring?
 • Hvordan kan man bygge en CV når man har hull i CV?

Det vil være veiledere tilgjengelig som kan gi råd og hjelpe deg med å skrive gode søknader og CV.


Dag 2: Møte med arbeidsgiver og intervjusituasjonen

 • Møte med arbeidsgiver
  • Hva er arbeidsgiver sitt ansvar?
  • Hva forventer arbeidsgiver av arbeidstaker?
  • Møte med arbeidsgiver fra en bedrift/organisasjon
 • Intervjusituasjonen
  • Hva er viktig å tenke på i et intervju?
 • Overgangen til arbeid
 • Mulighet for innspill fra kursdeltakere om hva man ønsker eller har behov for at skal tas opp på neste samling

Samling 3: 27, – 28. august 2022

Dag 1: Rettigheter

 • Innlegg, diskusjoner og workshops- Hvilke rettigheter har jeg i arbeidslivet?
  • Rettigheter i NAV
  • Likestillings og diskrimineringsloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Hva er CRPD og hva sier den om arbeidsliv?
 • Hva gjør man hvis man opplever diskriminering i arbeidslivet?


Dag 2: Innspill fra deltakere om hva man ønsker eller har behov for at skal tas opp (se samling 2).

 

Samling 4: 24. – 25- september 2022

 • Oppsummering av kurset
 • Oppklarende spørsmål
 • Erfaringsdeling
 • Tilbakemeldinger og evaluering av kurset