Jobb X logo
Jobb X logo

CV-kurs/rop-in er fast hver torsdag kl 17-19 på Antirasistisk Senter. Deltakere som bor utenfor Oslo vil etter påmelding få tilbud om digital veiledning i samme tidsrom.

CV-kurset er et gratis tilbud hvor du vil få lære mer om:

- Egne ressurser
- Erfaring og kompetanser
- CV og innhold

Kurset er på 2 timer og består av en presentasjon og arbeid med CV. Du vil få god hjelp og veiledning av vår veileder. Meld deg på!