CV-kurs/drop-in

CV-kurs/rop-in er fast hver torsdag kl 17-19 på Antirasistisk Senter. Deltakere som bor utenfor Oslo vil etter påmelding få tilbud om digital veiledning i samme tidsrom.