Jobb X logo
Jobb X logo

JOBB X tilbyr gratis jobbsøkerkurs både fysisk og på nett

Kurs og veiledning kan tilpasses deltakere med annen språkbakgrunn enn norsk, men da må vi ha beskjed om dette på forhånd. Har du spørsmål om tilbudet, send disse til post@jobbx.no, eller ring oss på telefon 455 17 894

Du lærer:

• Hvordan du skriver en god søknad og CV.
• Å bli mer bevisst på egen kompetanse, og hvordan du formidler denne til en arbeidsgiver.
• Hvordan du skal presentere deg på jobbintervju.
• Ulike rettigheter og plikter i arbeidslivet
• Kurset er lagt opp som en tre dagers workshop, hvor alle deltakere skriver CV og søknad til en konkret jobb de
vil søke til

*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*