Jobb X logo
Jobb X logo

JOBB X tilbyr gratis jobbsøkerkurs for unge mellom 15 og 30 år.


Sted: Storgata 25, Oslo (JOBB X/Antirasistisk senter)

Tid: 17.00 til 20.00 alle tre dagene.

Kurset kan tilpasses deltakere med annen språkbakgrunn enn norsk, men da må vi ha beskjed om dette på forhånd.
Har du spørsmål om kurset, send disse til post@jobbx.no, eller ring oss på telefon 41214124

På kurset lærer du:

• Hvordan du skriver en god søknad og CV.
• Å bli mer bevisst på egen kompetanse, og hvordan du formidler denne til en arbeidsgiver.
• Hvordan du skal presentere deg på jobbintervju.
• Ulike rettigheter og plikter i arbeidslivet.
• Kurset er lagt opp som en tredagers workshop, hvor alle deltakerne skriver CV og søknad til en konkret jobb de vil søke på.

*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*
*Må fylles ut*