Jobb X logo
Jobb X logo

Om oss

Mottoet vårt er: Ingen unge skal oppleve at samfunnet ikke har bruk for dem!

JOBB X er et nasjonalt tilbud i form av et karrieresenter for unge som har eksistert siden 2004. Vi er basert i Oslo, som en avdeling på Antirasistisk Senter, men er tilgjengelig for unge i kommuner over hele landet. Vi har som mål at flest mulig unge som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet. Vi tilbyr:

  • Individuell veiledning og gruppeveiledning med veiledere som har både erfaringskompetanse og formell kompetanse innen jobbsøking
  • Ulike former for gratis kurs og jobbsøkeraktiviteter i våre lokaler samt ute hos samarbeidspartnere
  • Skreddersydde kurs i samarbeid med kommunale og private/ideelle tiltak
  • Vi tilbyr kurs og foredrag i ulike byer og kommuner i Norge

Vår målgruppe er aldersgruppen 15-30 år, særlig minoritetsungdom som står utenfor arbeidslivet, mindreårige asylsøkere og flyktninger og unge som bor i utsatte områder og har dårlige oppvekstvilkår.

JOBB X vil bidra så mye som mulig i kampen mot fattigdom blant barn og unge. Gjennom å særlig fokusere på sårbare og vanskeligstilte unge mellom 15 og 30 år med å få sin første jobb, og å være tilstede og tilby hjelp før de befinner seg i en ledighetssituasjon, reduserer vi den største årsaken til fattigdom og sosial utenforskap: ingen eller svak tilknytning til arbeidslivet.

I tillegg til å være et lavterskeltilbud, er våre ulike aktiviteter en møteplasser der unge kan få støtte i jobbsøkerprosessen, bygge nettverk og opparbeide økt motivasjon for deltakelse i samfunnet. Ved å være tilstede med våre aktiviteter på møteplasser for ungdom tilrettelegger vi for at disse arenaene også inkluderer jobbsøkeraktiviteter.

Personvernerklæring

Ansatte

Shadi Ghanfili

Avdelingsleder

shadi@jobbx.no

Filiz Kula

Ungdomsveileder

Filiz er ungdomsveileder i JOBB X og student i sosialt arbeid ved OsloMet

filiz@jobbx.no

Foad Dahir

Prosjektmedarbeider

Foad er prosjektmedarbeider i JOBB X og jobber med Ung veileder ung, som er et kriminalitetsforebyggende tiltak. Foad har mange års erfaring med ungdomsarbeid og er student.

foad@agendax.no

Jinos Biglary

Prosjektmedarbeider

Jinos er utdannet BA i pedagogikk, har mange års erfaring med barne- og ungdomsarbeid. Hun er en viktig bidragsyter i flere av våre prosjekter.

jacqueline@jobbx.no